Geen incidenten
Geen incidenten
werken 2.0

Het nieuwe werken 2.0 en IT-oplossingen daaraan bij laten dragen

Het nieuwe werken is ‘here to stay’. Sterker: het maakt zelfs een razendsnelle evolutie door die ons richting het nieuwe werken 2.0 voert. Wat bedoelen we hiermee? En hoe dragen IT-oplossingen bij aan het faciliteren van de werkvormen van de toekomst? Wij delen de antwoorden op deze intrigerende vragen.

Download eBook Back to Work
Contact

Meer weten over het nieuwe werken 2.0?

We helpen u graag verder.

Jarenlang leek de manier waarop we werkten grotendeels in beton gegoten. Vaste kantooruren, een stationaire fysieke werkplek en binnen veel bedrijven beperkte mogelijkheden om vanuit huis te werken. Hoewel de roep om het nieuwe werken al langer doorklonk in de kantoren en bedrijfsgebouwen van deze wereld, kwam het op veel plaatsen maar niet van de grond.

Totdat de coronapandemie zowel de burgermaatschappij als het bedrijfsleven op zijn grondvesten deed schudden. Plots werd thuiswerken de norm, ging iedereen Teams gebruiken en groeide het aantal op bedrijfsnetwerken aangesloten externe apparaten explosief. En wat blijkt: het valt allemaal niet tegen. Veel werknemers voelen zich minder opgejaagd en vrijer, terwijl directies en managers zien dat de productiviteit niet lijdt onder de massale omarming van het hybride en op afstand werken.

Het nieuwe werken is dan ook ‘here to stay’. Sterker: het maakt zelfs een razendsnelle evolutie door die ons richting het nieuwe werken 2.0 voert. Wat bedoelen we hiermee? En hoe dragen IT-oplossingen bij aan het faciliteren van de werkvormen van de toekomst? Wij delen de antwoorden op deze intrigerende vragen.
 

Wat is het nieuwe werken 2.0?

Het nieuwe werken 1.0 richtte zich vooral op oppervlakkige werkgerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld aan zaken als kantoorconcepten (kantoortuin, persoonsgebonden kantoorruimtes), thuiswerken en ICT. Het nieuwe werken 2.0 neemt die zaken ook mee, maar diept ze nog wat uit door verder te kijken dan louter het facilitaire domein. 

Het nieuwe werken 2.0 kijkt ook naar de cultuur waarbinnen veranderde werk- en organisatievormen plaatsvinden. Hoe draagt slimmer en hybride werken bij aan het versterken van de identiteit en kernwaarden van de organisatie? Wat vragen de veranderingen op het gebied van arbeidsorganisatie van leidinggevenden en medewerkers? Hoe ziet een goede adoptiestrategie er in de praktijk uit? En hoe helpt u mensen om de regie te voeren over hun werk? Het nieuwe werken 2.0 betekent dus dat u beter nadenkt over het flexibiliseren van werk naar tijd en plaats.

Hoe dragen IT-oplossingen bij aan het nieuwe werken 2.0?

Meer kennisuitwisseling

Kennisdeling is een belangrijke pijler onder het nieuwe werken 2.0. Geavanceerde en geïntegreerde IT-oplossingen maken het uitwisselen van kennis makkelijker dan ooit. Denk bijvoorbeeld aan een medewerkersportaal waar mensen belangrijke informatie kunnen ophalen. Of aan workspaces voor teams en afdelingen waarbinnen medewerkers makkelijk informatie en documenten kunnen delen.

Beter communiceren

Het nieuwe werken heeft alleen kans van slagen als medewerkers op een efficiënte en laagdrempelige manier met elkaar kunnen communiceren, zelfs als ze zich op grote afstand van elkaar bevinden. De juiste IT-oplossingen maken dit mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van videobellen en videovergaderen.

Inzichten vertalen naar optimale werkplekken

Dankzij IT (analytics) haalt u de inzichten uit data die nodig zijn om het nieuwe werken 2.0 te perfectioneren en werkplekken en randvoorwaarden optimaal af te stemmen op gebruikersbehoeften. Wat missen mensen op hun thuiswerkplek of kantoor? Hoeveel tijd zijn ze kwijt aan taken die afleiden van hun kerntaken? Welke communicatie- en samenwerkingstools gebruiken ze graag en welke oplossingen mijden ze? Met wie werken ze vaak en minder vaak samen? En komt dit overeen met hun beoogde rol?

Door structureel informatie te verzamelen en analyseren die antwoord geeft op deze vragen, wordt het makkelijker om het nieuwe werken 2.0 gericht te sturen op een manier die de gebruiker centraal stelt. U beschikt over meer handvatten om zaken als connectiviteit, security, de beschikbaarheid van bandbreedte en resources, en de inrichting van de thuis- en kantoorwerkplek optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van medewerkers.

Hier moet u aan denken: de 4 belangrijkste checks

Wilt u van het nieuwe werken 2.0 een doorslaand succes maken? Denk dan in elk geval aan de volgende checks.

1.    Zorg dat de techniek op orde is

Goed werkende techniek is een eerste vereiste voor het welslagen van het nieuwe werken 2.0. Een degelijke en flexibele infrastructuur, een goede connectiviteit, goed werkende koppelingen tussen applicaties en systemen, voldoende bandbreedte en goede security-tools vormen de fundamentele bouwstenen van een ecosysteem dat het nieuwe werken ondersteunt.

2.    Vergeet de gebruiker niet

Verlies ook de gebruiker niet uit het oog. De techniek kan nog zo geavanceerd zijn: als het niet gebruiksvriendelijk is ontworpen, werken mensen er niet graag mee. Zorg bij het introduceren van nieuwe oplossingen ook voor een goed adoptietraject. Betrek verschillende mensen binnen de organisatie bij het keuzeproces en stimuleer de adoptie door medewerkers inspirerende trainingen en instructievideo’s aan te bieden.

3.    Kijk ook naar de gedragskant

Techniek is een essentiële vereiste voor het nieuwe werken 2.0. Maar het gedrag van medewerkers is eigenlijk het belangrijkste vertrekpunt. Aandacht voor individuele behoeften en voorkeuren is essentieel bij het inrichten van de werkomgeving en de keuze van de technologie die u gebruikt. 

Mensen zijn immers niet allemaal hetzelfde. De ene medewerker heeft er geen enkele moeite mee om vijf dagen per week in zijn uppie vanuit zijn goed uitgeruste thuiskantoor te werken, terwijl iemand anders juiste behoefte heeft aan regelmatig contact met collega’s. En waar de een liever werkt in een gesloten kantoor, legt een andere medewerker juist een sterke voorkeur aan de dag voor een open kantoor. Rekening houden met individuele voorkeuren betekent dat het nieuwe werken 2.0 voor iedereen plezierig en effectief uitpakt. 

4.    Zijn mijn keuzes gestoeld op data?

Vergeet ook niet dat goede strategische en praktische keuzes omtrent het nieuwe werken 2.0 berusten op harde data. Probeer zaken als gebruikersvoorkeuren, technische behoeften en adoptiesucces continu te meten door de schatkist aan beschikbare data regelmatig te openen. Het voordeel is dat technologieën als IoT en AI ervoor zorgen dat het genereren en analyseren van data steeds makkelijker wordt. Het resultaat? Het nieuwe werken 2.0 wordt een strategische asset waarmee de organisatie zichzelf opnieuw uitvindt.

Zo helpt Eurofiber

EuroFiber beschikt over de tools en expertise die u helpen om van het nieuwe werken 2.0 een succes te maken.

•    Een betrouwbare en vitale infrastructuur die u in staat stelt om data snel door het netwerk te verplaatsen en al uw belangrijke applicaties en systemen te integreren.
•    Een uptime van 99,9 procent, waardoor belangrijke tools, applicaties en systemen nagenoeg altijd en overal beschikbaar zijn.
•    Razendsnelle glasvezelverbindingen die zorgen voor een optimale connectiviteit.
•    Een private cloudomgeving. Deze maakt het mogelijk om een directe verbinding met de cloud te maken zonder gebruik te maken van het publieke internet.
•    Deskundig advies over de oplossingen die optimaal aansluiten op de wensen en behoeften van uw organisatie en medewerkers.

Meer informatie

Het nieuwe werken 2.0 is een complex samenspel tussen techniek en menselijke factoren. Alleen door rekening te houden met beide aspecten, wordt het een succes. Wilt u meer weten over het nieuwe werken 2.0 en de oplossingen die Eurofiber levert voor het faciliteren van deze werkvorm van de toekomst? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
 

 

Back to work

Download eBook Back to Work

Back to the office: hybrid working is here to stay