Geen incidenten
Geen incidenten
Segmenten

Agri & Food

Technologische innovatie breder toepasbaar en beschikbaar

Neem contact op
Agri & Food

PostcodecheckZakelijk glasvezel nodig?

Ook uw organisatie kunnen we op glasvezel aansluiten.

Contact

Meer weten over onze oplossingen voor de Agri & Food sector?

We helpen u graag verder.

In 2050 moeten we zo’n 9 miljard mensen voeden. Hoe kunnen we aan de vraag naar gezond en veilig voedsel blijven voorzien? Technologische innovatie in de voedselketen wordt steeds breder toepasbaar en beschikbaar. Denk alleen al aan robotisering, datagestuurde technologie en nieuwe verwerkingstechnieken zoals 3D-printing. Technologie levert daarmee ook een positieve bijdrage aan gezondere producten. Heeft u de stap al gezet?

Verantwoordelijkheid foodsector stijgt

Hoe kan de foodsector zich ontwikkelen in een veranderende wereld? En hoe kunt u als organisatie daarin een plek vinden? De verantwoordelijkheid die de Nederlandse foodsector draagt is groot. Demografische veranderingen hebben ook impact. In Nederland en West-Europa stijgt het aandeel ouderen en hoger opgeleiden in de bevolking en daarmee de vraag naar gezondere voeding. Er komt dan ook steeds meer aandacht voor voedingswaarden, labeling en gebruiksgemak.

Innovatie op het gebied van duurzaamheid

De veranderende demografie leidt ook tot spanningen in de foodketen. Er moet meer geproduceerd worden met minder. De hoeveelheid landbouwgrond staat onder druk door verstedelijking. Efficiënt gebruik van grondstoffen om de bodem en natuur niet langer onnodig te belasten wordt daarmee prioriteit. Kortom, het huidige landbouwsysteem moet op de schop en technologische innovatie is onvermijdelijk.

Wereldwijde vraag naar Nederlandse producten

De foodsector is niet alleen een van de drijvende krachten achter onze economie, Nederland behoort ook tot de wereldtop als het gaat om de export van agro- en foodproducten. Ook op het gebied van kennisinnovatie staat Nederland hoog in de top 5. De zoektocht naar nieuwe markten op het gebied van producten en kennisdeling gaat dan ook onverminderd voort.

Is uw infrastructuur er klaar voor?

De basis voor al deze technologische toepassingen is een robuuste infrastructuur die toekomstvast is, slim en open.

Contact

Is connectiviteit ook voor uw organisatie cruciaal?

Ontdek hoe onze connectiviteit bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen in de Agri & Food sector.