Geen incidenten
Geen incidenten

Klachten: gaat er iets niet goed?

Open netwerk

Wij hechten veel belang aan een goede en transparante relatie met onze leveranciers. Daarom doen wij alles wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat onze samenwerking voor u werkt. Elke uiting van ontevredenheid van één van de partijen waarmee wij samenwerken, zien wij als een signaal dat er mogelijk iets mis is gegaan. Het kan incidenteel voorkomen dat afspraken niet naar uw tevredenheid worden nagekomen. Als dat het geval is, willen wij dat probleem graag rechtzetten. Wij zijn een betrouwbare klant en zullen samen met u naar een oplossing zoeken.

Wilt u een klacht indienen?

Als onze leverancier heeft u een contractmanager bij Eurofiber. U kunt met deze persoon contact opnemen om uw klacht te bespreken. In uw contract met Eurofiber staat vermeld met wie u contact kunt opnemen. Bent u nog niet helemaal tevreden met de oplossing? Weet dan dat u uw klacht ook kunt indienen via:

 • E-mail: complaints@eurofiber.com
 • Brief:
  • Eurofiber
  • T.a.v. Juridische & Corporate Zaken
  • Postbus 7072
  • 3502 MA Maarssen, Nederland

Wij geven de voorkeur aan communicatie per e-mail.

Vermeld bij het indienen van een klacht altijd de volgende gegevens zodat wij u snel van dienst kunnen zijn.

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw emailadres (privé of werk email)
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
 • Omschrijving van uw klacht
 • Wat zou uw voorkeursoplossing zijn?

Wie zal uw klacht behandelen?

Alle klachten worden behandeld door de afdeling Legal & Corporate Affairs. Dit is een onafhankelijke afdeling binnen Eurofiber die garant staat voor een objectieve afhandeling van uw klacht. Klachten worden per e-mail afgehandeld. U krijgt van ons een klachtenregistratienummer waarmee u de reactie kunt volgen.

Wanneer kunt u een reactie verwachten?

Alle klachten worden binnen 1 werkdag door de afdeling Legal & Corporate Affairs opgepakt. U krijgt bericht dat de klacht is ontvangen. Wij zullen ons best doen om u binnen 5 werkdagen een duidelijke en inhoudelijke reactie te sturen. Om de situatie goed te kunnen beoordelen, neemt Eurofiber binnen deze 5 werkdagen contact met u op. Heeft Eurofiber de situatie beoordeeld en vastgesteld dat uw klacht gegrond is? Dan zal Eurofiber alles in het werk stellen om uw kwestie binnen 4 weken op te lossen.