Geen incidenten
Geen incidenten
Trends onderwijs

Zo maximaliseert het onderwijs de kracht van IT

De onderwijs sector profiteert op meerdere manieren van de inzet van IT-hulpmiddelen. Niet alleen verbeteren de eigen processen, maar ook zorgt IT voor beter onderwijs.

Inschrijven nieuwsbrief
Contact

Meer weten over de kracht van IT voor het onderwijs?

We helpen u graag verder.

De onderwijs sector profiteert op meerdere manieren van de inzet van IT-hulpmiddelen. Niet alleen verbeteren de eigen processen, maar ook zorgt IT voor beter onderwijs. En dat komt de maatschappij in het algemeen en de leerlingen ten goede. Wij polsten toonaangevende experts uit binnen- en buitenland naar de belangrijkste stappen voor het onderwijs om de kracht van IT te maximaliseren.

Dicht de digitale kloof

Het bedrijfsleven en de overheid breken zich wereldwijd het hoofd over de vraag hoe er betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk is te realiseren. De afstemming van vraag en aanbod heeft zich de afgelopen tijd meer en meer toegespitst op de digitale vaardigheden van leerlingen. Die moeten omhoog en dat blijkt niet gemakkelijk, gezien hun onderlinge niveauverschillen.

De oplossing ligt volgens de experts in het gebruik van IT hulpmiddelen om kinderen en jongeren lesmateriaal ‘op maat’ te leveren. Karen Cator, CEO van het Amerikaans kennisinstituut Digital Promise, heeft daar een goed voorbeeld van. Zij wijst op een toolkit die in de Verenigde Staten is ontwikkeld. Hiermee kunnen leraren de niveauverschillen in hun klassen ontdekken zodat zij de juiste didactische keuzes maken.

Volgens de topvrouw is door de digitalisering van de markt en de maatschappij, behoefte aan een nieuwe generatie met specifieke (digitale) vaardigheden. De oplossing zit in authentiek leren, krachtige onderwijstools en het leren omgaan met technologie. In plaats van hypothetische scenario’s, adviseert Cator leerlingen actief te betrekken bij échte problemen en ze zelf oplossingen te laten bedenken. Door samen te werken, zelf te ontdekken en vraag-gestuurd te werken.

Michael van Wetering, onderwijsinnovatie expert bij Kennisnet, heeft de trends en ontwikkelingen onderzocht die schoolbestuurders helpen betere keuzes te maken voor de inzet van IT in het onderwijs. Ook hij stelt dat kunstmatige intelligentie het leerproces kan ondersteunen op meerdere niveaus. Bij het maken van een opdracht, het leren voor een vak, het overzicht krijgen over de leerloopbaan/opleiding van de leerling en het ontwerpen van het onderwijsproces.

Versnel de innovatie

Onderwijsinstellingen staan voor ingrijpende keuzes als het gaat om IT-investeringen. Kies je bijvoorbeeld voor maatwerktechnologie, en ga je voor kunstmatige intelligentie en robotica? Hoe bereid je je daarop voor? Hoe navigeer je als school door een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo ontwikkelen? Tegelijkertijd moet de innovatiegraad in het onderwijs onverminderd omhoog.

Het een en ander is een onontkoombare evolutie waar het onderwijs op voorbereid moet zijn. Michael van Wetering heeft daarvoor een technologiekompas ontwikkeld, een hulpmiddel dat kosteloos is te downloaden via de site van Kennisnet.

CEO Karen Cator stelt dat de innovatie in het onderwijs moet worden versneld. Iets dat volgens haar op relatief eenvoudige manier is te bereiken. Door bijvoorbeeld ontmoetingen te faciliteren tussen innoverende scholen. Of door devices met internetabonnementen te sponsoren zodat leerlingen ook buiten school hun huiswerk kunnen maken.

Verminder de werkdruk

‘Meer met minder’ is het huidige adagium in de onderwijssector. Wat kun je doen aan de toenemende werkdruk op onderwijsinstellingen? Uit onderzoek blijkt dat veel van de werkdruk voortkomt uit het verschillend of dubbel vastleggen van (irrelevante) informatie in diverse applicaties.

Dat heeft Ryszard Kruszel, bestuurder van onderwijsstichting MOVARE, in de praktijk gebracht. Hij heeft inmiddels de werkdruk weten te verminderen bij de 47 Zuid-Limburgse scholen die onder zijn hoede vallen. Kruszel pakte het aan door in een applicatie alleen informatie vast te leggen die van belang is voor het onderwijsproces van de leerling.

Daardoor is een dashboard ontstaan met de belangrijkste informatie over financiën, personeel en leerlingen. Leraren zijn nu minder tijd kwijt aan administratie en houden meer tijd over om leerlingen de nodige aandacht te geven. Een ander belangrijk voordeel is dat gegevens aan elkaar zijn te koppelen waarmee schoolleiders verbanden kunnen leggen.

Infrastructuur is basisvoorwaarde

Alle applicaties, technologische hulpmiddelen en IT innovaties hebben een basisvoorwaarde gemeen: een snelle, solide, veilige en toekomstbestendige netwerkinfrastructuur. Dergelijke netwerkverbindingen, zoals glasvezelinfrastructuur, vormen de basis voor verdere professionalisering en maken innovatie, vernieuwing en doelgerichte IT-inzet in het onderwijs mogelijk.

 

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen

U ontvangt de nieuwsbrief 1 keer per trimester.