Geen incidenten
Geen incidenten
Cloud security

Cloud security: hoe veilig is uw private, public, hybride of multicloud?

Cloud security is een must in het moderne digitale landschap. Lees hieronder hoe u de veiligheid waarborgt in de verschillende soorten cloudomgevingen.

Laten we kennismaken

Maak u cloudomgeving 100% veilig

Wilt u zeker weten dat uw cloudomgeving voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden? Neem dan gerust contact met ons op via +32 (0)2 307 12 00 of het contactformulier op onze website.

Cloudbeveiliging speelt een cruciale rol in het hedendaagse digitale landschap. Cybercriminaliteit evolueert en professionaliseert razendsnel, terwijl de regelgeving rondom data- en privacybescherming steeds strikter wordt. Tegelijkertijd heeft elke moderne organisatie vandaag de dag een goed werkend IT-landschap nodig om de operationaliteit te waarborgen. 

Omdat een groeiend aantal organisaties gebruikmaakt van de cloud, is het belangrijk om te begrijpen welke veiligheidsuitdagingen verschillende cloudomgevingen (public, private, hybride en multicloud) met zich meebrengen. In dit blogartikel gaan we dieper in op die materie en laten we zien wat u kunt doen om per cloudtype de veiligheid van uw IT-omgeving te bewaken.

Content

Public cloud security: risico’s en maatregelen

Hoewel de public cloud een populaire keuze is vanwege schaalbaarheid en toegankelijkheid, kleven aan het gebruik ervan bepaalde risico’s. In de public cloud gaat de interactie tussen medewerkers en elke uitwisseling van informatie vooral over het openbare internet, wat (zeker in complexe IT-omgevingen) de veiligheidsrisico’s vergroot.

Daarnaast bevinden publieke cloudproviders zich vaak in het buitenland. Let dus op dat u niet te maken krijgt met regels voor dataopslag en -verwerking die niet voldoen aan Europese en Belgische regels (denk aan de GDPR) en beveiligingsstandaarden. In de EU gelden bijvoorbeeld andere regels voor dataprotectie en privacybescherming dan in de Verenigde Staten of China. Als uw cloudprovider niet compliant is met de regelgeving in een bepaald land, bent u dat ook niet. Een gebrekkige compliance leidt in het slechtste geval tot hoge boetes en flinke reputatieschade.

U kunt deze risico’s van een openbare cloudomgeving op verschillende manieren uitbannen of beperken.

  • Zorg voor een extra encryptie van gegevens die past bij het veiligheidsniveau dat u nastreeft. Doe dit zowel voor data ‘in rest’ als voor data ‘in transit’.
  • Creëer een beveiligde verbinding die u in staat stelt om bij het uitwisselen van gegevens het publieke internet te omzeilen. 
  • Voer regelmatige kwetsbaarheidcontroles uit binnen uw netwerk en IT-infrastructuur. Zo ontdekt u of er onveilige poorten openstaan en weet u altijd zeker dat de laatste veiligheidsupdates geïnstalleerd zijn. Met technieken als SIEM, SOC, EDR en MDR detecteer, inventariseer en elimineert u cyberdreigingen.

Private cloud security: controle en veiligheid

Ten opzichte van de public cloud biedt een private cloud vaak een hoger veiligheidsniveau. U hebt meer controle en veel mogelijkheden om maatwerk te realiseren op het gebied van security. Denk bijvoorbeeld aan een nauwkeurig en volledig op uw organisatie afgestemd systeem van rollen en toegangsrechten (IAM). 

Tegelijkertijd is het niet per definitie vanzelfsprekend dat een private cloud veiliger is dan zijn publieke tegenhanger. De private cloud heeft weer zijn eigen bijzonderheden en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de complexiteit. Omdat een private cloud meer configuratiemogelijkheden biedt, zijn er ook meer knoppen om aan te draaien. U hebt dus wel mensen of een serviceprovider nodig die om kan gaan met complexe cloudomgevingen. Daarnaast is de capaciteit een aandachtspunt. In een private cloud moet u goed opletten dat je niet te veel (hoge kosten) of te weinig (slechte performance, grotere kwetsbaarheid) capaciteit voor uw behoeften afneemt.

Sterke toegangscontroles, lastig te kraken encryptie, doorlopende monitoring, geregelde audits en het trainen van medewerkers (gebruikers zijn de eerste verdedigingslinie bij het veilig gebruiken van de cloud) zijn absolute voorwaarden voor het veilig en optimaal benutten van de vele mogelijkheden van de private cloud.

Hybrid cloud security: balanceren tussen diversiteit en risico’s

In een hybride cloudomgeving combineert u het beste van de public en private cloud. Omdat twee typen cloudomgevingen in de hybride variant samenkomen, is een hybride cloud nog gelaagder en complexer dan een private cloudomgeving. De (virtuele) hardware achter de IT-architectuur wordt verdeeld tussen verschillende datacenters. Bij het herkennen en afweren van cyberdreigingen moet u dus goed letten op de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende componenten van uw gemengde cloudomgeving.

Belangrijke voorwaarden voor een veilige en veerkrachtige hybride cloudomgeving zijn:

  • Zichtbaarheid van clouddiensten. Kies voor een beveiligingsoplossing waarmee u zicht hebt op de hele infrastructuur.
  • Creëer een meerlaags systeem van onderling verbonden firewalls, krachtige encryptietechnieken en goede tools en technologieën voor netwerkmonitoring.
  • Hanteer een zero-trustbeleid binnen uw complete securitylandschap.

Multicloud security: coördinatie en overzicht

Het gebruik van multicloud-architecturen (meerdere clouddiensten van diverse cloudleveranciers) en de bijbehorende beveiligingsvereisten is in opkomst. De grootste uitdaging, en tegelijkertijd de belangrijkste voorwaarde voor het goed beheren en benutten van zo’n cloudconstructie? Het hebben van een goede coördinatie en voldoende overzicht. Als dit ontbreekt, liggen problemen als misconfiguratie, gebrekkige consistentie, een slechte interoperabiliteit tussen applicaties en systemen, schaduw-IT en een gebrekkige compliance en governance op de loer.

Gelukkig zijn er diverse richtlijnen en best practices voor het veilig houden van uw multicloud. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een goede strategie voor het opslaan van data en waarborgen van zakelijke continuïteit.
  • Goede veiligheidstools die inzicht geven in wat er speelt binnen uw cloudomgeving. Richt u op detectie, onderzoek én incident response.
  • Een strategie die u in staat stelt om identificatie en toegangsbeheer te centraliseren. Zo voorkomt u dat er allerlei verschillende protocollen ontstaan omdat elke leverancier een ander IAM-systeem hanteert.
  • Automatische updates die ervoor zorgen dat elk onderdeel van uw multicloud up-to-date en veilig is.

Continue aandacht blijft vereist

Het belangrijkste fundament voor cloudbeveiliging (in alle vormen en op elk niveau) is een gelaagde en strategische benadering van securityvraagstukken. Daarnaast is het zaak om beveiligingsstrategieën voortdurend te verbeteren en bij te blijven met het duiden en herkennen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cloudbeveiliging. Op die manier haalt u het meeste voordeel en rendement uit de mogelijkheden die de verschillende vormen van cloudcomputing bieden.

Over Eurofiber België

Met Secure Cloud Connect krijgt u een directe verbinding naar de cloud dat u cloudomgeving scheidt van het publieke internet. Het resultaat? Meer veiligheid bij het uitwisselen van data met klanten, ketenpartners en leveranciers. DCspine levert tot slot een volledig geautomatiseerd online interconnectieplatform voor datacenters dat uw connectiviteit naar een nog hoger niveau tilt.

Laten we kennismaken

Zorg dat uw cloudomgeving aan de hoogste veiligheidsstandaarden voldoet

Wilt u zeker weten dat uw cloudomgeving voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden? En bent u benieuwd hoe onze oplossingen daarbij kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op via +32 (0)2 307 12 00 of het contactformulier op onze website.