Geen incidenten
Geen incidenten
Brugwachters

Optimale doorstroming door glasvezel gestuurde bruggen en sluizen

Een goed voorbeeld van de modernisering van bruggen en sluizen is het project Centrale Object Bediening (COB) van Waternet. In een handzaam eBook heeft Eurofiber in kaart gebracht hoe gemeentebesturen nu al succesvolle smart city-projecten hebben opgezet.

Download gratis eBook
Contact

Meer weten hoe glasvezel bijdraagt aan een smart city?

We helpen u graag verder.

Een goed voorbeeld van de modernisering van bruggen en sluizen is het project Centrale Object Bediening (COB) van Waternet. Stichting Waternet is verantwoordelijk voor de hele watercyclus in Amsterdam en omstreken en kan nu tachtig bruggen en sluizen in de gebieden Amsterdam, de Vecht en de Eem uniform en op afstand bedienen vanuit een centrale post. Daarvoor zijn de bruggen en sluizen omgebouwd.

Kortere wachttijd

Doordat alle objecten in hetzelfde ringvormige netwerk – dat langs verschillende vaarwegen ligt – zijn aangesloten, kan de verkeersdoorstroming zo optimaal mogelijk worden geregeld, zowel op de weg als op het water. Voor het wegverkeer betekent dit dat ze zo weinig mogelijk last hebben van openstaande bruggen en voor de scheepvaart betekent dit dat ze zo min mogelijk hoeven wachten. Iedere vertraging betekent immers extra kosten. Ook kan vertraging mensenlevens kosten als het gaat om de zwaailichtensector.

Groen licht voor hulpdiensten

Met het slimme netwerk van Waternet kan een ambulance zonder files, open bruggen en met groene verkeerslichten doorrijden richting het ziekenhuis. Zelfs als dat ziekenhuis in een andere gemeente staat dan waar de ambulance vandaan komt, wordt er op de route dynamisch voor gezorgd dat de ziekenwagen geen hinder ondervindt. In het ziekenhuis staat de medische staf vervolgens geïnformeerd klaar om het leven van de patiënt te redden.

Redundant en veilig

Bij het COB-project is gekozen voor de aanleg van zes Managed Dark Fiber glasvezelringen die allemaal samenkomen in de bediencentrale en eveneens in de uitwijkcentrale. Redundantie is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het project, aangezien een storing of uitval direct gevolgen heeft voor de doorstroming van het weg- en waterverkeer. Een andere belangrijke voorwaarde is de beveiliging van de verbindingen tussen de verschillende objecten. Het kan immers niet zo zijn dat hackers of kwaadwillenden zichzelf toegang kunnen verschaffen tot bijvoorbeeld de bediencentrale en vervolgens bruggen open en dicht kunnen zetten.

Open infrastructuur

Er is gekozen voor een Managed Dark Fiber oplossing, zodat Waternet de mogelijkheid heeft zijn eigen apparatuur op het netwerk te plaatsen, waardoor het volledig onafhankelijk van een leverancier kan opereren. Daarnaast is een Managed Dark Fiber verbinding volledig redundant in te richten en goed te beveiligen.

Directe controle over bruggen en sluizen

Doordat het glasvezelnetwerk speciaal voor dit project werd aangelegd, kon worden gekozen voor een ringvormige verbinding waar tot maximaal 20 objecten kunnen worden aangesloten. Door een maximum aantal objecten op een netwerk aan te sluiten en te zorgen voor een dedicated verbinding tussen de objecten, kan de snelheid worden gegarandeerd, zodat de brug ook inderdaad acuut stilstaat als er op de noodknop in de bediencentrale wordt gedrukt. Door te kiezen voor een ringvorm, is er minder kabel nodig, wat kostenefficiënter is en in zichzelf redundant. Als zich op een plaats in het netwerk een storing voordoet, kunnen de objecten via de andere kant alsnog met elkaar en de bediencentrale communiceren (linksom of rechtsom).

Het project Centrale Object Bediening bestaat uit een hoofdbediencentrale en een uitwijkbediencentrale. Vanuit deze centrales kunnen de marifoon, omroep, intercom en uiteraard de objecten zelf worden bediend. Daarnaast zijn er videoschermen die real-time camerabeelden tonen van de situatie rondom de bruggen en sluizen. De objecten en centrales zijn met elkaar verbonden via een dark fiber netwerk waarop met een hoge snelheid storingsvrij datagegevens (audio, video en besturingsdata) worden uitgewisseld.

Gemoderniseerde historie

De grachten van Amsterdam zijn historisch. Met COB worden ook deze oude objecten op een moderne wijze ontsloten zodat er een optimale infrastructuur ligt die een goede doorstroming op weg en water mogelijk maakt. Zo zorgt technologie ervoor dat we makkelijker, eenvoudiger en vooral prettiger kunnen leven.

Wilt u ook real-time controle?

Sluit objecten als bruggen, sluizen en elektriciteitscentrales aan op het glasvezelnetwerk van Eurofiber, dan kunt u deze op afstand besturen. Met de centrale aansturing hebt u meer overzicht over al uw objecten en verkort u de reactietijd. Dit leidt tot meer veiligheid en een efficiëntere manier van werken.

 

Smart city ebook

eBook: Smart cities: Make IT Work