Geen incidenten
Geen incidenten

Klachten: bent u niet tevreden?

We doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat lukt helaas niet altijd. Bent u ontevreden of juist bijzonder tevreden? Dan horen we dat graag. Met uw feedback helpt u onze dienstverlening te verbeteren.

Open netwerk

Wij hechten veel belang aan een goede en transparante relatie met onze klanten. Wij proberen u dan ook zo goed mogelijk van dienst te zijn. Iedere uiting van ongenoegen over de diensten, de dienstverlening of een medewerker van Eurofiber of een van de partijen waar we mee samenwerken, zien we als een signaal dat er mogelijk iets mis is gegaan. Soms kan het zijn dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Als dat het geval is, willen wij dat graag rechtzetten. Wij zijn een betrouwbare partner en zullen samen met u werken aan een oplossing.

Wilt u een klacht indienen?

Als klant heeft u een Eurofiber contactpersoon. U kunt bij deze persoon terecht met uw klacht. In uw overeenkomst met Eurofiber staat bij wie u terecht kunt. Komt u er toch niet? Weet dan dat u daarnaast de mogelijkheid heeft uw klacht in te dienen via:

Onze eigen voorkeur gaat uit naar e-mail. Vermeld bij het indienen van een klacht altijd de volgende gegevens. Zo kunnen wij u snel helpen.

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw (werk) e-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
  • Omschrijving van uw klacht
  • Wat is de door u gewenste oplossing?

Wie behandelt uw klacht?

Alle klachten worden door de afdeling ‘Legal & Corporate Affairs’ in behandeling genomen. Dit is een onafhankelijke afdeling binnen Eurofiber die staat voor een objectieve afhandeling van uw klacht. De afhandeling van de klacht gaat via email. U krijgt van ons hiervoor een klachtenregistratienummer.

Wanneer mag u antwoord verwachten?

Wij doen ons best u zo snel als mogelijk een inhoudelijke reactie te geven. Het kan zijn dat wij tussentijds contact met u opnemen over uw klacht of de voortgang van behandeling ervan. Dient u uw klacht in per e-mail of via het online feedbackformulier? Dan ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging van ons. Hierin leest u dat wij doorgaans de eerstvolgende werkdag (telefonisch) contact met u opnemen. Wij laten u dan weten wanneer wij onze inhoudelijke reactie met u delen.