Geen incidenten
Geen incidenten

Smart City Rotterdam

Neem contact op
Smart City Rotterdam

PostcodecheckZakelijk glasvezel nodig?

Ook uw organisatie kunnen we op glasvezel aansluiten.

Contact

Meer weten over onze oplossingen voor smart cities?

We helpen u graag verder.

Rotterdam bereidt de stad voor op de toekomst en de ontwikkeling van smart city toepassingen spelen daarin een belangrijke rol. In de kern gaat het bij smart city oplossingen om het toepassen van slimme technologie op stedelijke uitdagingen. Innovaties als sensortechnologie, resilience, mobility oplossingen, 5G en big data moeten de stad slimmer, duurzamer en efficiënter maken. Communicatie, data, informatie, kennis en het delen daarvan spelen daarin een belangrijke rol en daarvoor is een hoogwaardige digitale infrastructuur noodzakelijk. De open en slimme digitale glasvezelinfrastructuur waarvan Eurofiber de gemeente voorziet, vormt een belangrijke basis voor digitale Rotterdamse innovaties.

Fijnmazig netwerk in de metropool

Eurofiber is in 2018 gestart met de aanleg van een grootschalig, fijnmazig glasvezelnetwerk tussen alle locaties van de Gemeente Rotterdam. Met dit project worden alle bestaande glasvezelnetwerken van de Gemeente Rotterdam geoptimaliseerd en gekoppeld aan het Eurofiber netwerk, waardoor er voor de gemeente één hoogwaardig glasvezelnetwerk ontstaat.

Rotterdam in cijfers

De Nederlandse overheid heeft Eurofiber de status toegekend van ‘vitale infrastructuur’. Bepaalde processen zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. In Rotterdam is een groot aantal cruciale organisaties – zoals ziekenhuizen, gemeenten en andere overheidsinstanties – aangesloten. Ook werken diverse essentiële diensten, denk aan verkeerslichten en brugregulering, via het Eurofiber-netwerk.

In de Gemeente Rotterdam heeft Eurofiber het volgende aangesloten:

Onderwijs

Een glasvezelnetwerk biedt optimale ICT-ondersteuning voor het onderwijs. Alle 5 HBO’s en universiteiten van Rotterdam zijn aangesloten op het netwerk van Eurofiber. En van de 8 MBO’s zijn er inmiddels 5 aangesloten.

HBO/WO 100%
MBO 63%

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten digitaal steeds meer samenwerken met andere ziekenhuizen. Klaar voor de toekomst en de snelle netwerkinfrastructuur van Eurofiber maakt het mogelijk om nieuwe toepassingen te introduceren.  De 6 algemene en academische ziekenhuizen, zoals het Erasmus Medisch Centrum en het Franciscus Gasthuis & Vlietland van Rotterdam zijn inmiddels ver gevorderd in hun digitale transformatie.

Algemene en academische ziekenhuizen 100%

Gemeentelocaties

Rotterdam ontwikkelt slimme, digitale toepassingen waarmee de stad steeds aantrekkelijker wordt voor bedrijven, inwoners en bezoekers. Dit is mogelijk door de aansluiting op het glasvezelnetwerk van Eurofiber van meer dan 200 gemeentelijke kantoren, 24 beweegbare bruggen en sluizen, meer dan 250 verkeersregelinstallaties en 406 beveiligingsinstallaties en alle stadswerven,  fietsenstallingen, P+R terreinen en milieustraten.

Gemeentelocaties 100%

Datacenters

Rotterdam is niet alleen een haven mainport, maar ook een digitale mainport. Via de 4 datacenters die Rotterdam rijk is kan de hele wereld worden bereikt.

Datacenters 100%

Waarom Rotterdam voor een open netwerkinfrastructuur kiest
Frank Vieveen, programmamanager Digitale Economie & Smart City gemeente Rotterdam

“Een open glasvezelnetwerk is enorm belangrijk omdat we vinden dat onze dienstverlening en onze IT-infrastructuur gebaseerd moeten zijn op open standaarden. Daarin horen in mijn visie geen gesloten netwerken. Openheid van netwerken garandeert dat je er meerdere toepassingen op kunt laten draaien, dat je veel meer controle hebt over bijvoorbeeld eigenaarschap van data en van toepassingen. Zeker in een groeiende stad met sterke digitalisering moet je die flexibiliteit hebben om met die open infrastructuur de juiste vervolgstappen te kunnen zetten,” aldus Frank Vieveen.

Voorbeeld van Rotterdamse innovatie: PrettigParkeren Widget

Eurofiber en de Gemeente Rotterdam investeren in de ontwikkeling van maatschappelijke initiatieven.

De gemeente Rotterdam is de eerste gemeente die het Book & Park principe mogelijk maakt met behulp van het Talking Parking Platform van Monotch. Via de gemeentelijke website biedt Rotterdam een reserveringsmogelijkheid met widget voor de bezoeker van een P-garage. die de gemeente daarnaast ook inzicht geeft in de registratiedata. Zo kan er bijvoorbeeld worden gemonitord hoe druk het is in de parkeergarages en op straat. Voor de toekomst biedt het platform nog vele extra functionaliteiten met de nodige potentie voor extra meerwaarde voor de Gemeente Rotterdam.

https://www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Rotterdam/

Rotterdam ligt in de provincie Zuid-Holland en telt:

  • 644.527 inwoners (CBS, 1 jan 2019)
  • 319,35 km2 oppervlakte (waarvan meer dan een derde water)
  • 61.159 bedrijfsvestigingen (D&B, 2019)

De Nederlandse overheid heeft Eurofiber de status toegekend van ‘vitale infrastructuur’.

Contact

Hoe wordt uw stad een smart city?

Ontdek hoe onze connectiviteit bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen van uw stad. Neem contact op met onze smart city experts.