Geen incidenten
Geen incidenten
artificial intelligence

We moeten beter nadenken over toekomstbestendige digitale infrastructuur

AI en blockchain zijn geavanceerde technologieën en worden belangrijke bouwstenen in tal van omvangrijke en complexe projecten, zoals smart cities.

Inschrijven nieuwsbrief
Contact

Meer weten over digitale infrastructuur?

We helpen u graag verder.

AI en blockchain zijn geavanceerde technologieën en worden belangrijke bouwstenen in tal van omvangrijke en complexe projecten, zoals smart cities. Blockchain en AI expert Marloes Pomp in gesprek met Vincent van Mierlo, Eurofiber. Altijd op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. 

Artificial Intelligence (AI) en blockchain zijn geavanceerde technologieën die al enige tijd sterk in de belangstelling staan. Het worden langzamerhand belangrijke bouwstenen in tal van omvangrijke en complexe projecten, zoals smart cities. Marloes Pomp, internationaal bekend expert op het gebied van AI en blockchain, spreekt met Vincent van Mierlo, strategisch accountmanager bij Eurofiber Nederland, over deze twee technologieën en de behoefte aan solide digitale infrastructuur.

Van consultant tot strategie-adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken tot programma manager blockchain voor de Nederlandse overheid: technologie vormt een rode draad in de carrière van Marloes Pomp. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij actief is in de Dutch Blockchain Coalition en de Nederlandse AI Coalitie. In deze twee initiatieven is Pomp verantwoordelijk voor de internationale samenwerkingen. Het geeft haar een uniek perspectief op hoe andere landen met AI en blockchain omgaan en wat de best practices zijn op dat gebied. Een ideale gesprekspartner voor Vincent van Mierlo. Hij spreekt al dertien jaar op dagelijkse basis met diverse overheidsinstanties over het belang van een solide digitale infrastructuur.

Vincent van Mierlo: ‘Marloes, om maar met de deur in huis te vallen: hoe is het gesteld met de kennis bij de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven als het gaat om technologieën als AI en blockchain?’

Marloes Pomp: ‘Ik organiseer regelmatig sessies voor topambtenaren en management teams. Het doel is om hen te informeren over de mogelijkheden van sleuteltechnologieën zoals AI en Blockchain, en om hen in staat te stellen om zelf experimenten te starten. Men heeft vaak nog onvoldoende zicht op hoe zij zelf verantwoord dit soort technologieën kunnen toepassen in hun werk. Ook wat betreft de digitale infrastructuur is er nog veel onbekendheid. Er wordt bij het bedenken van nieuwe concepten en projecten vaak niet in het begin al structureel nagedacht over een veilige en toekomstbestendige digitale infrastructuur. Wel zijn er inmiddels diverse goede initiatieven genomen. Zoals het benoemen van ICT als één van de topsectoren. Ik zie dat de publiek-private samenwerking in de topsector ICT ook bij uitstek de manier is om goed vooruit te komen. Dat was een paar jaar geleden nog niet aan de orde. Destijds werd er gesteld dat ICT als rode draad door alle toenmalige topsectoren heen liep en dat het niet nodig was om er een aparte topsector van te maken. Tevens zijn de Dutch Blockchain Coalition en de Nederlandse AI Coalitie gelanceerd. Hierin werken burgers, kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen aan de kennisopbouw en implementatie van deze technologieën. Nederland is relatief laat begonnen met het formuleren en publiceren van een digitaliserings- en een AI-strategie. Je ziet wel dat inmiddels het ambitieniveau groot is. En dat is nodig, want we willen onze voorsprong op digitaal gebied ten opzichte van andere landen niet kwijtraken. ‘

Marloes Pomp: ‘Kom je die positieve vooruitgang ook tegen in de gesprekken met jouw klanten, Vincent?’

Vincent van Mierlo: ‘Ik merk inderdaad dat er een groeiende digitale bewustwording is bij de overheidsinstanties in mijn klantenkring. Ik zie dat aan onder andere aan hun groeiende bandbreedtebehoefte vanwege de verschillende en nieuwe toepassingen die door de verdergaande technologische ontwikkelingen voorkomen. Digitalisering is ook bijna een voorwaarde om andere omvangrijke en complexe vraagstukken op te kunnen lossen. Zoals de energietransitie. Voor energiebedrijven is een goede en toekomstbestendige digitale infrastructuur, zoals glasvezelnetwerken, een voorwaarde om hun elektriciteitsnetwerken zo in te richten dat zij de ontwikkelingen op dat gebied voor kunnen blijven. Denk hierbij aan de opbouw van een  smart grid, die pieken in afname, door laadpalen voor elektrische auto’s, en toelevering (zoals het teruggeven van door huishoudens opgewekte stroom) op het elektriciteitsnetwerk kan voorspellen en berekenen. De benodigde energiestations zijn eigenlijk via het glasvezelnetwerk aan elkaar gekoppelde datacenters. Zij worden ook steeds meer een datahub, waar diverse gegevens over energieverbruik en -gebruik samenkomen. Je moet als energiebedrijf kunnen voorspellen wat het verbruik op het energienet is en waar dan ook de dataknooppunten zijn om een smart grid goed in te kunnen richten. Parallel aan de energietransitie wordt er daarom ook aan de digitale transitie gewerkt.’

Vincent van Mierlo: ‘Hoe zie jij de huidige stand van zaken als het gaat om geavanceerde digitaliseringsprojecten bij het bedrijfsleven en de overheid?’

Marloes Pomp: ‘Er zijn tal van interessante projecten die op dit moment lopen. Neem bijvoorbeeld het initiatief van de Haven Rotterdam om een digital twin te maken van hun processen. Zo’n digitale kopie van de haven geeft hen de mogelijkheid om simulaties door te voeren, zoals de effecten van de waterstanden in de rivieren van het achterland op de belading van boten die binnengekomen containers verder moeten vervoeren. Dat Digital Twin-principe is weer goed te gebruiken voor andersoortige projecten, waarbij je ook koppelingen kunt maken met blockchain als transactiesysteem. Het is een combinatie van technologische concepten die nu langzamerhand bij elkaar komen. En dan zijn er uiteraard de diverse smart city-initiatieven van diverse gemeenten, zoals Amsterdam en Rotterdam.’

Marloes Pomp: ‘Los van AI en blockchain staan er ons de komende jaren veel nieuwe technologieën te wachten. Wat is jouw mening daarover?

Vincent van Mierlo: ‘Het komt allemaal in een hoog tempo op ons af. Dat maakt het nog belangrijker dat je nu al nadenkt over fundamentele zaken zoals de onderliggende digitale infrastructuur. Neem bijvoorbeeld 5G. Mensen denken misschien dat het alleen om snellere mobiele communicatie gaat, maar het zorgt ook voor grotere datastromen die uiteindelijk via een vast netwerk naar de datacenters van de operators gaan. Die grotere bandbreedteconsumptie zie ik ook op andere gebieden, zoals cloud computing en Internet of Things. Bij dat laatste is de verwachting dat omvangrijke Internet of Things-toepassingen, zoals slimme steden of slimme fabrieken, een zeer grote hoeveelheid data gaan versturen die het liefst direct moeten worden geanalyseerd. Zodat er op basis daarvan ook in nagenoeg real-time acties zijn uit te voeren. Dat zorgt er weer voor dat de dataverwerking al in kleinere “datacenters” aan de randen van het netwerk moet gebeuren, ‘edge computing’ in het ICT-jargon. Dat kan zelfs een datacenter in een box zijn; een krachtig systeem dat in een kast van een zendmast past of bijvoorbeeld op een verkeerregelinstallatie of een stoplicht. Als je daar nu geen rekening mee houdt, bijvoorbeeld door nu de glasvezelnetwerkinfrastructuur in de grond uit te breiden, dan loop je straks tegen grote problemen aan. Daarom zijn wij heel actief op het gebied van 5G, smart cities, cloud computing en edge computing. Wat de uitrol van 5G betreft, zijn wij zelfs één van de aanjagers in Nederland.’

Marloes Pomp: ‘Waar staat Eurofiber eigenlijk zelf op digitaliseringsgebied?’

Vincent van Mierlo: ‘In onze eigen processen en in de diensten voor onze klanten zijn wij al enige tijd volop bezig met digitalisering. Bijvoorbeeld door het gebruik en de analyse van uiteenlopende databronnen als ondersteuning voor beslissingen over netwerkinvesteringen. En wij zijn ook andere technologieën aan het invoeren, zoals software defined networking. Daarmee is onze digitale infrastructuur softwarematig te configureren. Iets dat wij op termijn ook aan onze klanten willen aanbieden. Wat blockchain betreft: dat gebruiken wij zelf nog niet, maar wellicht kunnen wij het in de toekomst gaan inzetten om bijvoorbeeld ons netwerk verder te beveiligen.’

Vincent van Mierlo: ‘Om nog even terug te komen op de onderbelichte rol van de digitale infrastructuur: hoe creëer je daar meer bewustzijn voor?’

Marloes Pomp: ‘Allereerst door in de conceptuele fase van projecten, zoals smart cities, de connectiviteit als belangrijk onderdeel mee te nemen. Ook als het gaat om een pilot project, want het moet uiteindelijk ook werken als je het opschaalt. En daar moet de digitale infrastructuur vanaf de pilotfase op berekend zijn. En ten tweede door de connectiviteitsleveranciers direct bij het hele proces te betrekken. Mijn ervaring is dat samenwerking tussen de verschillende partijen, van opdrachtgevers tot ICT-leveranciers, altijd tot meer onderling begrip leidt. En daarmee ook tot betere resultaten.’

 

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen

U ontvangt de nieuwsbrief 1 keer per maand.