Geen incidenten
Geen incidenten
Redundantie zakelijk glasvezel

Het belang van redundantie

Connectiviteit is cruciaal voor het bedrijfsleven. Niet alleen verbindingen tussen vestigingen en datacenters zijn belangrijk, ook de bereikbaarheid van een organisatie voor klanten, leveranciers en partners, vereist een hoge beschikbaarheid van het netwerk. 

Inschrijven nieuwsbrief
Contact

Meer weten over redundantie?

We helpen je graag verder.

Connectiviteit is cruciaal voor het bedrijfsleven. Niet alleen verbindingen tussen vestigingen en datacenters zijn belangrijk, ook de bereikbaarheid van een organisatie voor klanten, leveranciers en partners, vereist een hoge beschikbaarheid van het netwerk. De manier om te zorgen voor een hoge beschikbaarheid is redundantie. Dat kan op verschillende niveaus worden doorgevoerd, denk bijvoorbeeld aan IT-hardware en netwerkcomponenten, energievoorzieningen of software. De noodzaak voor redundantie wordt nog vaak onderschat

Beschikbaarheid betekent letterlijk ‘te gebruiken’. Het is erop gericht alle ‘single points of failure’ te elimineren. De IT-infrastructuur is immers de ruggengraat van bedrijven en organisaties. Als om wat voor reden dan ook de IT-diensten van een bedrijf worden onderbroken, kan dat een enorme catastrofe worden. Bedrijfsprocessen stoppen, klanten kunnen niet bediend worden, leveranciers weten niet wat er van hen wordt verwacht, medewerkers kunnen niet meer worden uitbetaald en digitale communicatie en samenwerking wordt vrijwel onmogelijk.

Redundante IT-omgeving

Onder de IT-infrastructuur worden alle IT-voorzieningen van een organisatie geschaard. Als een bedrijf zijn eigen IT-omgeving in huis beheert, begint redundantie al bij het dubbel uitvoeren van bijvoorbeeld de energievoorziening en koeling. Ook is redundantie door te voeren in servers, opslag en netwerkcomponenten. Door middel van verschillende failover technologieën kunnen netwerkcomponenten worden geconfigureerd om over te schakelen naar andere apparaten als zich een storing voordoet. Servers kunnen worden geclusterd en er kan ‘load balancing’ worden gebruikt voor ieder failover scenario.

Met virtualisatietechnologie kunnen storingen automatisch worden opgevangen zodat de business gewoon kan blijven draaien in geval van uitval van bepaalde componenten. Is de IT-omgeving buiten de deur geplaatst, is het zaak om goed te kijken naar de redundantie die het datacenter biedt. Het Uptime Institute heeft een tier-normering bepaald voor datacenters die iets zegt over de beschikbaarheid en de maximale downtime. Bij een tier-4 datacenter is de beschikbaarheid 99,995 procent met een maximale downtime van 0,8 uur per jaar.

Ook is het mogelijk om te kiezen voor een twin datacenter met synchrone replicatie. Daarbij wordt een IT-omgeving volledig dubbel (dus redundant) uitgevoerd op fysiek van elkaar gescheiden locaties. Dat is vooral geschikt voor organisaties waar optimale beschikbaarheid cruciaal is voor de bedrijfsvoering en waar het van belang is om in geval van een storing naadloos over te kunnen schakelen op een andere omgeving waar alle data en applicaties beschikbaar zijn.

Risicoafweging

Of redundantie noodzakelijk is, wordt bepaald door een risico-inschatting die per organisatie verschilt. Het is belangrijk om in kaart te brengen wat niet-beschikbaarheid kost. Hoeveel omzet loopt het bedrijf mis? Hoeveel medewerkers kunnen hun werk niet doen? Hoe groot is het risico op schadeclaims en imagoschade? De uitkomsten van deze vragen kunnen worden afgezet tegen de kosten van een hoge beschikbaarheid en redundantie. In het geval van een ziekenhuis, waar beschikbaarheid cruciaal is, omdat er mensenlevens op het spel staan, zal de prijs van redundantie niet opwegen tegen de gevolgen van een niet-beschikbaar netwerk. Een goede inventarisatie van het netwerk, de verbindingen en de gebruikte componenten geeft inzicht in de mogelijke uitvalrisico’s en kan het besluit welke componenten en verbindingen dubbel moeten worden uitgevoerd om het risico te minimaliseren, eenvoudiger maken.

Redundantie in connectiviteit

Redundantie van connectiviteit wordt het meest over het hoofd gezien. Wellicht omdat het minder zichtbaar is dan de IT-apparatuur die in een computerruimte staat. Toch ligt de fysieke infrastructuur als fundament onder de beschikbaarheid van de rest van de IT-omgeving. Redundantie start dan ook bij het aanleggen van een fysiek gescheiden, dubbele verbinding. Het is belangrijk dat netwerkleveranciers kunnen aantonen dat de verbindingen daadwerkelijk gescheiden zijn en niet alsnog door dezelfde geul of kabel lopen. Daarmee is het namelijk een single point of failure geworden die juist voorkomen moet worden. De kans op gehele uitval van de verbinding door bijvoorbeeld graafschade is dan namelijk groter dan wanneer de verbindingen op geografisch andere plaatsen liggen.

Conclusie

Organisaties zouden zich beter af moeten vragen wat de kosten van downtime zijn en of die opwegen tegen de kosten van redundantie. Redundantie begint bij de fysieke infrastructuur. Vervolgens is het van belang om zoveel mogelijk bedrijfskritische componenten in het netwerk dubbel uit te voeren, om te zorgen voor een optimale beschikbaarheid.

 

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen

Je ontvangt de nieuwsbrief 1 keer per maand.