Geen incidenten
Geen incidenten

Glasvezel aanleggen: hoe gaat het in zijn werk en welke fases worden er doorlopen?

Een zakelijke glasvezelverbinding heeft veel voordelen. Maar hoe gaat het aanleggen van glasvezel in zijn werk? Lees snel verder voor meer info.

Glasvezel aanleggen

Glasvezel postcodecheckZakelijk glasvezel nodig?

Met slechts één klik weet u wat er mogelijk is.

Zakelijk glasvezel laten aanleggen levert jouw organisatie veel voordelen op. Zo profiteer je van extra internet- en datasnelheid en meer bandbreedte, maar ook van een uiterst betrouwbare en robuuste verbinding. Goed nieuws voor de performance en gebruikerservaring! 

Het aanleggen van glasvezel roept bij veel organisaties echter vragen op. Zo weten organisaties niet precies hoe het proces in zijn werk gaat, wat er allemaal bij komt kijken, en welke kortetermijngevolgen het heeft voor de beschikbaarheid van hun digitale infrastructuur, applicaties en dagelijkse processen. Het aanleggen van een zakelijke glasvezelverbinding verloopt volgens een aantal (vaste) fases. Daarnaast zijn er meerdere partijen betrokken bij het proces. Denk bijvoorbeeld aan aannemers, gemeenten, provincies, waterschappen, private grondeigenaren en de leverancier van glasvezel. Glasvezelaanleg vereist dan ook goede planning.

Maar wat zijn precies de fases die worden doorlopen? Wat gebeurt er tijdens elke fase? En hoe pakt Eurofiber het aanleggen van een zakelijke glasvezelverbinding aan? We leggen het uit op deze pagina en beschrijven het hele proces, van het indienen van de opdracht tot de uiteindelijke oplevering van de glasvezelverbinding.

Inhoud

Glasvezel in 5 stappen: van opdracht tot oplevering

Stap 1: De opdracht

Het aanleggen van een glasvezelverbinding begint met een opdracht. Wanneer je een aanvraag voor zakelijk glasvezel (inclusief het type dienst) doet, werken wij een voorstel uit. Hierin staan ook de kosten van het project. De kosten hangen deels af van factoren als:

  • De locatie: De ligging van een locatie bepaalt de kosten. Hoe ver moet er gegraven worden naar het reeds bestaande netwerk? Zitten er snelwegen, spoorverbindingen of waterkruisingen in de route? Al deze factoren hebben invloed op het kostenplaatje.
  • De afstand: Hoe groter die is, hoe langer de kabels moeten zijn.
  • De diepte: Op sommige plekken moet je dieper graven dan op andere, bijvoorbeeld omdat je boringen moet uitvoeren. Ook de graafomstandigheden spelen een rol. Moeten de aannemers bij het aanleggen bijvoorbeeld een stoep openbreken of een boring maken onder een object (weg, water, et cetera)?
  • De bebouwing: Staan er veel gebouwen of kantoren in het gebied waar de glasvezelverbinding komt?
  • Andere deelnemers: Soms werken meerdere kabelaars en telecomaanbieders samen aan het aanleggen van glasvezel in een gebied. In zo’n geval is er sprake van gedeelde kosten. 

Een andere factor die invloed heeft op het kostenplaatje is onnet en offnet. In het eerste geval ligt er al een glasvezelaansluiting naar jouw pand en kunnen we gebruikmaken van de reeds aanwezige glasvezels. Bij offnet moeten we graven en een verbinding leggen tussen ons netwerk en je locatie. Een derde scenario is nearnet, waarbij er een glasvezelnetwerk in de buurt van het pand aanwezig is. 

Offnet gaat door de extra graafwerkzaamheden logischerwijs gepaard met hogere aansluitkosten dan onnet. De status van de glasvezelverbinding beïnvloedt bovendien niet alleen de kosten, maar ook de levertijd. Het accorderen en ondertekenen van het opdrachtformulier is de laatste stap in de opdrachtfase. 

Stap 2: De voorbereiding

In de voorbereidingsfase ontwerpen we de route door ons netwerk en nemen we contact op met de klant om het project door te spreken. Bij Eurofiber gebruiken we Cocon om te kijken of een locatie al aansluitbaar is. Cocon is een registratiesysteem dat alle details herbergt van de tastbare infrastructuur. De unieke verbindingsnaam, het begin- en eindpunt van de verbinding, de vezel, tube, kabel, cassette en las, alle posities, de benodigde vergunningen en zelfs overheidsinformatie over vervuilde grond: het zijn allemaal zaken die in Cocon tot in detail beschreven staan en makkelijk vindbaar zijn voor onze designers. 

Alle informatie in Cocon is geografisch vastgelegd met x/y-coördinaten. Het voordeel hiervan? Locaties zijn exact bekend en informatie over die plekken is altijd actueel. Designers bepalen met de hulp van Cocon moeiteloos de optimale route voor jouw verbinding, rekening houdend met alle variabelen in de omgeving die invloed hebben op de aanleg en kwaliteit.

Of je aansluitbaar bent op het zakelijk glasvezelnetwerk, hangt onder meer af van de graafkosten naar een locatie. Hoe dichter jouw locatie bij het Eurofiber-netwerk ligt, hoe lager de kosten voor het aanleggen van de glasvezelverbinding uitvallen. Wil je meerdere locaties aansluiten? Dan bestaat de mogelijkheid om samen te kijken naar de mogelijkheden en stellen we jou een route voor. Die werken we verder uit in de volgende fase van het aansluitproces.

Stap 3: Engineering

Fase 3 staat in het teken van engineering. Dit is een fase waarin het project en ontwerp worden gefinaliseerd. We sturen de aannemer en engineers aan voor de uitvoering en beginnen met het uitwerken van de voorgestelde route. Indien nodig voeren we eerst een zogenoemde ‘site survey’ uit. Dit is een uitgebreide verkenning van de locatie om alle informatie boven water te krijgen die nodig is om het project goed uit te voeren. We brengen de huidige situatie in kaart, bepalen het beste punt voor een pandinvoer en kijken hoe de route buiten en binnen het pand moet lopen, inclusief welke obstakels we eventueel moeten overbruggen.

Gaat het om een offnet-locatie? Dan brengen we ook de route die we moeten graven in beeld. Na het uitvoeren van de site survey (die bij onnet-locaties meestal niet nodig is) volgt een planning op basis van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Vervolgens maakt de aannemer afspraken met je over (de planning van) de uit te voeren werkzaamheden op locatie en stellen we een verwachte opleverdatum vast. De aannemer vraagt een vergunning aan voor de graafwerkzaamheden, boringen of gestuurde boringen (de boor wordt gemonitord en waar nodig handmatig bijgestuurd middels een sturingsinstallatie met hellingmeters) bij de gemeente of verantwoordelijke overheidsinstantie. 

Bij de afgifte zijn vaak meerdere instanties betrokken. In veel gevallen dien je een vergunningaanvraag in bij de plaatselijke gemeente, maar ook waterschappen (dijkdoorkruisingen), ProRail (spoorwegovergangen), Rijkswaterstaat (snelwegen) of provincies (provinciale wegen) kunnen betrokken partijen zijn. 

De werkzaamheden die gepaard gaan met gestuurde boring zijn complex en vragen soms om een langere voorbereidingstijd. In bijzondere gevallen gelden aanvullende eisen voor de vergunningafgifte. Denk bijvoorbeeld aan locaties die midden in de stad, in of nabij winkelcentra, of langs drukke doorgaande wegen liggen.

Stap 4: De uitvoering

Nu is het tijd voor de daadwerkelijke uitvoering van het project en gaan de spades en boren de grond in. Is dat niet nodig omdat er al een aansluiting naar jouw pand ligt? Dan kunnen we direct starten met de laswerkzaamheden. Een monteur last eerst op verschillende plekken in het netwerk. Later monteren we de glasvezelverbinding en gaan we over tot het installeren van alle apparatuur die nodig is voor het realiseren van een optimaal functionerende glasvezelverbinding.

Ligt er nog geen glasvezel in het gebouw? Dan graven we de kabel aan en voeren we hem in. Inpandig leggen we de kabel dan door tot het gewenste punt dat vermeld staat in de eerder uitgevoerde site survey.

Na het aansluiten van de zakelijke glasvezelverbinding vindt de oplevering plaats en kun je genieten van alle voordelen van de technologie. Een belangrijk aandachtspunt: zorg ervoor dat de juiste technische medewerker aanwezig is om toegang tot de ruimtes te verlenen. Als laatste check voor het opleveren testen we of de prestaties en kwaliteit van de verbinding daadwerkelijk voldoen aan de overeengekomen specificaties.

Oplevering glasvezel

Stap 5: Oplevering

Staat de apparatuur eenmaal op haar plek? Dan configureren we die 24 uur na plaatsing met de gewenste bandbreedte. Vervolgens sturen we je een opleverdocument toe, waarin alle afspraken en informatie staan. Zodra je het document hebt ontvangen, kun je gebruikmaken van de glasvezelverbinding en profiteren van alle voordelen van deze krachtige en geavanceerde technologie.

Hoelang duurt het proces van opdracht tot levering?

Als je een glasvezelinfrastructuur bij Eurofiber afneemt, wil je natuurlijk graag zo snel mogelijk van die digitale verbinding gebruik kunnen maken. Afhankelijk van het type verbinding, kun je rekenen op een levertijd die tussen de acht en zestien weken beslaat. De levertijd hangt onder meer af van de wachttijd voor een vergunning, de planning van de aannemer en de vraag of er sprake is van onnet of offnet. 

Hoe zijn de kosten voor het aanleggen van glasvezel opgebouwd?

De uitgaven voor zakelijk glasvezel vallen uiteen in eenmalige kosten en maandelijkse kosten. De eerste categorie bestaat uit de kosten voor het aansluiten van jouw locatie op het glasvezelnetwerk. Denk hierbij aan posten als het aanvragen van de benodigde vergunningen, graafwerkzaamheden, het aanleggen van fysieke glasvezelverbindingen, het aanschaffen van de ethernet- en glasvezelapparatuur en het afmonteren op de locatie. 

Bij maandelijkse kosten moet je denken aan de gewenste bandbreedte, en de overeengekomen contractduur. Je kunt een offerte aanvragen om erachter te komen welke investering nodig is om jouw locatie(s) aan te sluiten op het zakelijk glasvezelnetwerk van Eurofiber. 

Over Eurofiber Nederland

Eurofiber Nederland is een snel groeiende leverancier van hoogwaardige digitale infrastructuur. Met ons eigen glasvezelnetwerk en veilige datacenters bieden we bedrijven, overheden en non-profitorganisaties een toekomstvaste en open infrastructuur. Dankzij zakelijk glasvezel van Eurofiber is jouw organisatie verzekerd van een razendsnelle, stabiele, veilige en volledig redundante glasvezelverbinding. Ons open netwerk is 66.700 kilometer lang, biedt een uitgebreide dekking in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk en strekt zich zelfs uit tot in Duitsland. Bovendien is het verbonden met meer dan 250 datacenters.  

Zakelijk internet via glasvezel is beschikbaar in snelheden tot 10 Gb/s. Het glasvezelnetwerk is bijzonder stabiel, waardoor ook bandbreedte-intensieve toepassingen zoals streamen in 4k-video en het versturen en downloaden van grote bestanden geen enkel probleem meer zijn. Naast zakelijk glasvezel levert Eurofiber Nederland een breed scala aan infra- en connectiviteitsoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan diverse cloudoplossingen, Ethernet VPN, WDM, SD-WAN, een veilige privésnelweg naar de cloud (Secure Cloud Connect) en maximaal beveiligd datatransport (WDM Encrypted).

Meer weten over zakelijk glasvezel aanleggen?

Ontvang je graag meer informatie over zakelijk glasvezel bij Eurofiber? En wil je weten wat de mogelijkheden zijn en of we jouw locatie(s) kunnen aansluiten op ons zakelijk netwerk? Doe dan direct onze glasvezel postcodecheck, bel naar +31(0)30 242 8960 of vul het contactformulier op onze website in.