Geen incidenten
Geen incidenten
5G

Samen op weg naar hoogwaardige digitale connectiviteit

Samenwerken om de snelle en soepele uitrol van 5G in Nederland mogelijk te maken. Dat is de gedachte achter de totstandkoming van het Handvest 5G dat onlangs door Alex Goldblum, CEO Eurofiber Group, namens ruim 20 organisaties uit overheid en bedrijfsleven is aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)

Download klantcase
Contact

Meer weten over betrouwbare netwerkverbindingen?

We helpen u graag verder.

Samenwerken om de snelle en soepele uitrol van 5G in Nederland mogelijk te maken. Dat is de gedachte achter de totstandkoming van het Handvest 5G dat onlangs door Alex Goldblum, CEO Eurofiber Group, namens ruim 20 organisaties uit overheid en bedrijfsleven is aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat).

In het Handvest 5G wordt door de deelnemende partijen ook gepleit voor meer (positieve) betrokkenheid van de overheid bij de uitrol van 5G-netwerkeninfrastructuur. ‘5G gaat over veel meer dan het uitrollen van een nieuwe netwerktechnologie, het gaat om de koppositie die Nederland inneemt in de digitale samenleving van de toekomst en daarmee ook om de totstandkoming van een aantal fundamentele veranderingen in de maatschappij’, aldus het Handvest. Naast Eurofiber, hebben partijen als KPN, Huawei, Ericsson, Nokia, T-Mobile, VodafoneZiggo, Alliander en de ICT-branchevereniging Nederland ICT het Handvest ondertekend. De Nederlandse overheid is eveneens vertegenwoordigd, in de vorm van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeentes Den Haag en Eindhoven. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een van de deelnemende partijen.

Betrokkenheid overheid nodig

In het Handvest staat niet alleen een opsomming van hetgeen 5G de economie en maatschappij zal brengen. Het bevat tevens de door de deelnemers vastgestelde rolverdeling en een aantal uitgangspunten om een vlotte uitrol van 5G mogelijk te maken:

  • Partijen erkennen bovenstaande rolverdeling en zullen elkaar stimuleren en ondersteunen om die rol efficiënt te vervullen.
  • Partijen zullen samen het lokale bestuur meenemen in het strategisch belang van 5G en de kansen die nieuwe technologie biedt voor haar bewoners en bedrijven.
  • Partijen spreken de intentie uit te komen tot verdere harmonisering van lokaal beleid en verwachten dat dat kan leiden tot snellere uitrol van 5G en beperking van overlast voor burgers. Tevens kan dit leiden tot een beperking van de administratieve lasten voor de gemeentes.
  • Partijen zullen samen de mogelijke synergie van de 5G uitrol met andere maatschappelijke transities onderzoeken om kosten goed te beheersen, overlast te beperken, infrastructuur optimaal te benutten en daarmee ook business cases te optimaliseren.
  • Partijen zullen onderzoeken hoe in samenwerking geïnvesteerd kan worden in opleiding voor voldoende geschoolde arbeidskrachten.
  • Partijen ondersteunen ook andere initiatieven, zoals de oprichting van een ‘5G Innovatienetwerk’ door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Nederland-ICT waar het volledige Nederlandse 5G ecosysteem (telecom partijen en overig bedrijfsleven, lokale, regionale en nationale overheden, kennisinstellingen) bijeenkomt om kennis over innovatieve 5G-toepassingen uit te wisselen. Daar waar mogelijk zal synergie gezocht worden tussen (bestaande) initiatieven.

Handvest 5G

Klantcase

Lees het hele handvest 5G

Betrokken partijen hebben de dilemma’s in de uitrol van 5G op een rij gezet.