Geen incidenten
Geen incidenten
Medewerkers Eurofiber Group
28 apr. 2020

Eurofiber resultaten 2019

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen

Maarssen – De ondernemingen van Eurofiber Groep realiseerden in 2019 een pro forma adjusted EBITDA* van EUR 109 miljoen (2018: EUR 91 miljoen) bij een pro forma omzet van EUR 181 miljoen (2018: EUR 153 miljoen).

Omzet en EBITDA groeiden deels door acquisities: in november 2019 nam Eurofiber zowel Datacenter Nedzone als de Franse ondernemingen ATE en Eurafibre over en er werd een 50% belang in het Franse Eura DC genomen. De genoemde omzet en EBITDA zijn pro forma, dat wil zeggen dat de resultaten van de overgenomen ondernemingen zijn meegeteld alsof zij het gehele jaar deel uitmaakten van Eurofiber Groep. Worden de overnames buiten beschouwing gelaten, dan bedroeg de stijging van de adjusted EBITDA en omzet respectievelijk bijna 9 en ruim 10 procent.

Vooruitblik 2020

In maart heeft de COVID-19 crisis de landen waarin Eurofiber actief is getroffen. Omdat digitale connectiviteit en cloud diensten nu meer dan ooit van vitaal belang zijn voor de economie en maatschappij, heeft de crisis vooralsnog geen grote invloed op de commerciële activiteiten van Eurofiber. In Nederland vindt op dit moment geen noemenswaardige vertraging plaats bij de aanleg van netwerken voor klanten. Dit is wel het geval in Frankrijk en België, waar van overheidswege beperkingen zijn opgelegd bij de oplevering van nieuwe projecten. Eurofiber verwacht de financiële gevolgen hiervan in de loop van het jaar grotendeels te kunnen compenseren.

* Eurofiber definieert adjusted EBITDA als bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en amortisaties en aangepast voor het effect van eventuele uitzonderlijke of buitengewone baten en lasten.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen

U ontvangt de nieuwsbrief 1 keer per maand.