Geen incidenten
Geen incidenten
Handen wassen
26 mrt. 2020

COVID-19: Wat Eurofiber doet om de vitale infrastructuur veilig te stellen

Update 14 april 2021 – Het coronavirus heeft nog steeds impact op ons allen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen

Maarssen – Update 14 april 2021 – Het coronavirus heeft nog steeds impact op ons allen. Eurofiber heeft als beheerder van vitale digitale infrastructuur de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ontwrichting van de economie en samenleving ten gevolge van de pandemie te beperken. Hiertoe hanteren wij protocollen gericht op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en relaties, alsmede op de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten in de private en publieke sector. Deze protocollen zijn vastgelegd in een Continuïteitsplan.

Mitigatie risico’s dienstverlening

Verhelpen storingen

Onze dienstverlening (digitale connectiviteit via glasvezel en datacenter services) draaien zo goed als autonoom, mits er geen storingen zijn. Ons bedrijfscontinuïteitsplan is er daarom op gericht om bij verminderde beschikbaarheid van medewerkers, al onze mensen en middelen te richten op het snel oplossen van storingen en het informeren van onze klanten.

Aannemers

Een risico dat wij beperken, is afname van beschikbaarheid bij onze aannemers Ook hier zorgen wij ervoor dat de focus komt te liggen op het oplossen van storingen, mocht er sprake zijn van verminderde capaciteit. Met de aannemers die normaliter alleen nieuwe verbindingen voor ons aanleggen hebben wij hiertoe afspraken gemaakt voor de verschuiving van hun inzet naar de storingsdienst, mocht dit nodig zijn.

Netwerk- en datacentercapaciteit

Risico’s op verminderde beschikbaarheid van bandbreedte zijn niet aan de orde. Zowel onze backbone als de klantverbindingen hebben voldoende capaciteit om grote pieken in gebruik, bijvoorbeeld door groei van het aantal thuiswerkers, op te vangen. Hetzelfde geldt voor de capaciteit van onze datacenters. Hoge bandbreedteverbindingen en solide cloudoplossingen zijn onze core business en wij zijn er trots op dat wij hiermee onze bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de economische en maatschappelijke schade als gevolg van COVID-19.

Besmetting medewerkers en relaties

Al onze werknemers werken tijdens de crisis thuis, tenzij werken op locatie strikt noodzakelijk is in verband met de aard van hun werk. Alle medewerkers beschikken over de nodige faciliteiten om thuis te werken. Deze faciliteiten, waaronder een (VPN-)verbinding en aanvullende apparatuur, voldoen aan de eisen voor grote aantallen medewerkers die tegelijkertijd thuiswerken. Tot nader order ontvangen wij geen bezoekers op onze kantoorlocaties en wonen onze medewerkers geen vergaderingen, congressen of andere bijeenkomsten bij die niet strikt noodzakelijk zijn om het niveau van onze dienstverlening te waarborgen. Alle andere afspraken worden omgezet in online vergaderingen. Hetzelfde geldt voor afspraken tussen Eurofiber-medewerkers die op locaties in verschillende landen werken.

Sluiting locaties

Wij beschikken over een duidelijk protocol dat wordt toegepast om, volgens de richtlijnen van de regering, de aangewezen betrokkenen te informeren in geval van een COVID-19-gerelateerd incident. Bij besmetting van een medewerker op een van onze kantoorlocaties, gaan wij over tot sluiting van deze locatie voor een periode van twee tot vier dagen. Tijdens deze sluiting wordt de locatie schoongemaakt. De gevolgen van tijdelijke sluiting zijn beperkt vanwege de genoemde thuiswerkfaciliteiten. Bij besmetting van een medewerker in een van onze datacenters gaan wij niet over tot sluiting van de locatie omdat hiermee de dienstverlening wordt onderbroken. De locatie zal in dat geval worden schoongemaakt en het personeel tijdelijk vervangen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen

U ontvangt de nieuwsbrief 1 keer per maand.