Geen incidenten
Geen incidenten
Segmenten

Overheid & Utilities

Stimuleren en faciliteren van de Digital Society

Neem contact op
Overheid & Utilities

PostcodecheckZakelijk glasvezel nodig?

Ook uw organisatie kunnen we op glasvezel aansluiten.

Contact

Meer weten over onze oplossingen voor de overheid?

We helpen u graag verder.

Digitalisering transformeert onze maatschappij in rap tempo. Dit vormt een belangrijke bron van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid in onze steden. Hierdoor staan overheden voor grote uitdagingen. Denk aan een betere bereikbaarheid, CO2-reductie en energievoorziening. Dat vereist een hoogwaardige infrastructuur, die meegroeit met de behoeften van de samenleving. Het open netwerk van Eurofiber biedt organisaties deze toekomstvaste infrastructuur.

Steden worden smart cities

Besturen, bedrijven en burgers slaan de handen ineen om slimme oplossingen te bedenken voor groeiende steden. Gemeenten zijn daarbij misschien wel de grootste innovators van deze tijd met toepassingen als intelligente verkeerslichten, smart parking en zelfregelende straatverlichting. Voor de ontsluiting van die objecten veranderen de connectiviteitseisen naar een snelle, open infrastructuur die als fundament dient voor nu en van morgen. Waarbij een gemeente real-time inzicht heeft in eigen assets en weet wat er in hun stad gebeurt.

Samenwerking tussen gemeenten en objecten

Door gemeentelijke herindeling en regio-samenwerkingsverbanden is er behoefte aan standaard processen, centrale inkoop en gedeelde infrastructuur. Zodat er efficiënter wordt gewerkt en kosten worden bespaard. Beveiliging tegen een nieuwe generatie cybercriminelen speelt daarbij een cruciale rol. Eurofiber heeft het fijnmazig glasvezelnetwerk om objecten veilig met elkaar te verbinden.

Open en fijnmazig netwerk

Inmiddels heeft Eurofiber ruim 25.000 klantaansluitingen gerealiseerd op zijn kwalitatief hoogwaardig glasvezelnetwerk

Contact

Is connectiviteit ook voor uw organisatie cruciaal?

Maak optimaal gebruik van de onbegrensde digitale mogelijkheden. Meer weten? Neem dan contact op.