Maatschappij wordt steeds afhankelijker van ICT

Eurofiber staat als onafhankelijke aanbieder van glasvezelnetwerken zo’n beetje in de voorhoede van de ICT. Dankzij snelle netwerkinfrastructuur kunnen immers nieuwe diensten en producten hun weg vinden naar consumenten en bedrijfsleven. Bart Oskam en de van origine Britse Alex Goldblum vormen de directie van het bedrijf. Hoe zien zij het belang van ICT voor de BV Nederland en de burger?

Tekst & fotografie: Paul Teixeira

Kunt u aangeven hoe groot het belang is van ICT (en in het kielzog daarvan de ICT-sector) voor de BV Nederland en de Nederlandse burger? Groot, klein, cruciaal?
Alex Goldblum: “Het belang van ICT groeit heel snel. Als je kijkt naar waar ICT nu voor wordt gebruikt, dan zie je dat het veel breder is dan pakweg vijf tot tien jaar geleden. Neem zaken als het bedienen van bruggen op afstand of het aansturen van verkeerslichten: dat gebeurt allemaal met behulp van ICT. Als een ICT-netwerk niet werkt, dan gaan de bruggen niet open of dicht en vallen verkeerslichten uit. De maatschappij wordt steeds afhankelijker van ICT.”
Bart Oskam: “Ik zou daar een schepje bovenop willen doen. Naar mijn mening is ICT nog nooit zo relevant geweest. Al hebben de burgers en ook de overheid dat niet zo in de smiezen. ICT is één van de essentiële bouwstenen die je nodig hebt om een aantal grote economische en sociaalmaatschappelijke problemen succesvol op te lossen. Dat potentieel benutten wij naar mijn gevoel nog onvoldoende.”

Het kabinet Rutte I heeft (bij monde van de toenmalige minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) topsectoren benoemd. De ICT-sector ontbreekt daarbij als aparte topsector. Volgens Verhagen is dat ook niet nodig aangezien ICT door alle topsectoren heen een verbindende en innovatieve factor mag worden genoemd. Is dat een gemiste kans of juist een terechte constatering van de minister?
Alex Goldblum: “Wat mij betreft gaat het al fout als je ICT als een nutsvoorziening ziet die ‘het gewoon maar moet doen’. Het had inderdaad een topsector moeten zijn. Al was het alleen maar om te laten zien hoe belangrijk het is en ook wat voor ontwikkelingen en groei er in de sector zitten.”

Nederland moet in toenemende mate een kenniseconomie worden, aldus de overheid. Waar staat Nederland op dit moment naar uw mening? Zijn wij al een kenniseconomie? Valt er nog het nodige te verbeteren? En zo ja, wat is de rol die de overheid moet spelen? Of ziet u juist meer kansen voor een publiek-private samenwerking?
Alex Goldblum: “Nederland doet het goed ten opzichte van andere Europese landen als het gaat om de concurrentie op het gebied van breedbandinfrastructuur en daardoor ook de innovatie. Dat is meteen ook een bedreiging voor de BV Nederland de komende jaren. Die concurrentie moet namelijk wel genoeg ruimte krijgen van de overheid. Het laatste dat de overheid moet doen, is er vanuit gaan dat geavanceerde infrastructuur als glasvezelnetwerken overal tegen lage kosten kan worden aangelegd en daar vervolgens een overeenkomstige tariefstructuur opleggen aan operators. Want dan gaat niemand meer investeren in het aanleggen van glasvezelnetwerken. En, het is een flauwe opmerking, maar stilstand is achteruitgang.”
Bart Oskam: “Mocht dat wat Alex schetst gebeuren, dan is de BV Nederland terug bij af en heb je weer een monopolie. En dat is niet goed voor de innovatie en daarmee ook slecht voor de kenniseconomie.”

Om een kenniseconomie te blijven (of te worden), moet onder andere het onderwijs op een hoog niveau zijn. Waar staat Nederland op dat gebied? Is het onderwijs hier van voldoende niveau of is er nog ruimte voor verbetering? En ook hier: moet er meer publiek-private samenwerking komen (bijvoorbeeld op financieel gebied en ook als het gaat om het curriculum)?
Bart Oskam: “Ik ben zelf lid van de medezeggenschapsraad van de school waar mijn dochters naartoe gaan. Een van de redenen daarvoor is het feit dat ik mij ontzettend stoorde aan de disconnect tussen wat de kinderen in het dagelijkse leven kunnen met ICT en wat zij op school op ICT-gebied gefaciliteerd krijgen. Dat zit overigens niet zozeer in de technologie, want die is voorhanden. Het zit hem meer in de docenten. Zij zijn niet voldoende voorbereid, en het systeem is er ook nog niet op ingericht, op kinderen die vanaf twee jaar al aan het swipen zijn op hun iPads. Zij lopen voor op de docenten. Scholen hebben wel de wil, maar zij kunnen niet. Het begint al bij de bron: de pabo’s die ICT nog niet goed in hun curriculum hebben opgenomen. Daar ligt een grote rol bij de overheid.”
Alex Goldblum: “Een publiek-private samenwerking op onderwijsgebied zoals in de Verenigde Staten gaat mij te ver. Maar ik ben wel voor een grotere rol van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door aan het onderwijs te laten zien wat de mogelijkheden van ICT zijn.”

Een veelgehoorde klacht van bedrijven in de ICT-sector is dat er een groot tekort is aan hooggeschoolde bètastudenten. Deelt u die zorg? En zo ja, wat is er aan te doen naar uw mening?
Bart Oskam: “Er is een zeker onbalans tussen de diverse richtingen in het onderwijs; van bèta tot alfa en gamma. De vraag is ook hoe je studenten kunt interesseren voor de ICT-techniek. Je moet het sexy maken en studenten het gevoel geven dat zij in de ICT-sector aan de basis van innovatie staan.”

In het buitenland (onder andere België en Duitsland) zijn er staatssecretarissen die belast zijn met ICT (regierol voor de overheidsautomatisering en een vertegenwoordigende rol voor de nationale ICT-sector in het buitenland). Heeft Nederland nood aan een dergelijke functionaris? En zo ja, zou u die functie willen vervullen?
Bart Oskam: “Het zou kunnen werken. Je geeft als overheid in ieder geval een heel duidelijk signaal af. Dat is winst. Maar ik weet niet of het benoemen van een dergelijke functionaris het beste middel is om ICT in de hearts and minds van iedereen te verankeren. Of zij mij daarvoor kunnen bellen? Ik draag het een warm hart toe. Men mag mij altijd bellen.”
Alex Goldblum: “Mij zouden ze ook zeker mogen bellen, maar ik ben helaas geen Nederlands staatsburger.”

Als u kijkt naar 2012, kunt u een mijlpaal aangeven waaruit blijkt dat ICT een belangrijke invloed heeft op de BV Nederland (en/of de Nederlandse burger)?
Alex Goldblum en Bart Oskam: “Niet zozeer één mijlpaal, als wel een trend: het afgelopen jaar hebben wij gezien dat het belang van ICT groter wordt en dat men zich dat in toenemende mate realiseert. Al is het alleen maar omdat tijdens incidenten, zoals de Diginotar-kwestie in 2011, duidelijk wordt hoezeer ICT een cruciale rol speelt.”

Kijkt u uit naar een bepaalde mijlpaal op het gebied van ICT in 2013?
Alex Goldblum en Bart Oskam: “In het verlengde van de mijlpaal van 2012, hopen wij dat het belang van ICT alleen maar duidelijker wordt voor de burger en de overheid.”

Alex Goldblum en Bart Oskam – Eurofiber

Wie de loopbaan van de Brit Alex Goldblum bekijkt, zou niet verwachten dat hij uiteindelijk in Nederland mede de directie zou gaan voeren van een glasvezelexploitant. Goldblum heeft bijna negen jaar bij het olieconcern Shell doorgebracht, onder andere als business development manager Africa en Europe. Sinds 2007 staat hij samen met Bart Oskam aan het roer van Eurofiber. Oskam heeft daarentegen een meer ICT-doorspekt verleden, met onder andere managementfuncties bij KPN, BabyXL Broadband en Tiscali. Bij deze laatste was hij de Chief Technical Officer.

Eurofiber is in 2000 opgericht en richt zich met zijn immer groeiende glasvezelnetwerk louter op de zakelijke markt. Het bedrijf biedt zelf geen diensten aan op zijn netwerk, maar laat dat aan derde partijen over. In 2012 heeft Eurofiber een eigen datacenter in Utrecht gebouwd dat – als een verlengstuk van zijn glasvezelinfrastructuur – aan derden wordt verhuurd. Bij Eurofiber (met vestigingen in Nederland en België) werken 145 mensen.

Maatschappij wordt steeds afhankelijker van ICT

Doe de glasvezel postcodecheck

 
http://www.eurofiber.com/postcodecheck-error/
nl
http://www.eurofiber.com
Contact

Algemeen
030 242 8700
Servicedesk (COS)
0800 EUROFIBER